Vonar å ha 14 leilegheiter klare til jonsok

2 av 14 modulleilegheiter er no på plass på gamle Husnes Hotell. Geir Rusten i SHL-eigedom fortel at dei jobbar så fort dei kan, og at målet er å vera ferdige til jonsok.

Mari Mehl

Mari Mehl

mari@grenda.no

Publisert: 10. januar 2018, 16:40

Modulane vert produsert i det gamle TESS-bygget på Sunde, og vert montert på plass med kranebil.

– Vi køyrer på, og satsar på å vera ferdige om lag ved jonsok, men det er veldig vêravhengig, seier han.

SHL-eigedom skal byggja totalt 14 leilegheiter på hotellet, 10 på 50 rutemeter og fire på om lag 70 rutemeter.

– Dei to vi har bygd no blir to oppå kvarandre, begge på 50 rutemeter. Balkongane vender ned mot vatnet, og inngangen vert mot hotellet, fortel Rusten.

No er det leilegheit nummer ein og nummer åtte som er sett opp, og så kjem ein modul med nummer 2 og 9, og vidare nummer 3 og 10 over den gamle utestaden Vift. Etterpå vert dei fire store leilegheitene bygd, og så kjem dei fire på 50 rutemeter kvar på endane.

Rusten er også med i Rosendal utbygging, som byggjer ut på Kopakaien i Rosendal.

– Der er vi snart ferdige. To leilegheiter er ferdige, og no er stillaset på oppsida også fjerna. Mot sjøen kan ein sjå nokre pålar nett no, og det er fordi alle leilegheitene får ein felles kai, fortel Rusten.

Planen er å gjera det heilt innflyttingsklart, for så å selja leilegheitene.