Vonar departementet avviser anke

I førre Grenda varsla ordførar Peder Sjo Slettebø (H) at fylkestinget si godkjenning av den regionale kystsoneplanen vert anka til departementet. Hege Lægreid Røssland (SV) vonar ein slik anke vert avvist.

Morten Nygård

Morten Nygård

morten@grenda.no

11 oktober, 2017

– Eg er veldig glad for at fylkestinget tok dette standpunktet, og det vil forundra meg om departementet gjer noko med vedtaket, seier ho.

Det var førre onsdag kystsoneplanen for Sunnhordland og ytre Hardanger vart godkjent, trass i at Kvinnherad og andre kommunar hadde gitt negativ uttale. Røssland vedgår ho vart overraska over vedtaket.

– Ja, det må eg seia. Men eg tykkjer det er viktig at ein no legg vekt på andre synspunkt og meiningar enn berre dei som handlar om kortsiktig gevinst. Ein kan ikkje la lokaldemokratiet øydeleggja dei naturressursane som skal vara i mange generasjonar framover. Dette var eit flott signal frå fylket, meiner ho.