Vølte Fureberg bru

I førre veke vart søylene til Fureberg bru reparerte etter steinskader. Samstundes kontrollerte vegvesenet store køyretøy som skulle passera.

Morten Nygård

Morten Nygård

morten@grenda.no

8 oktober, 2017

Byggjeleiar i Statens vegvesen, Melake Gebremichael fortel at vedlikehaldsarbeidet har vore planlagt ei stund, men tidspunktet var avhengig av lita vassføring i Furebergfossen. Førre veke baud anledninga seg. For å sikra trygge arbeidstilhøve vart dessutan deler av fossen demma opp med store sandsekker frå Norstone.

– Det er viktig å vedlikehalda brua, men det er også viktig å prioritera HMS (helse, miljø, sikkerheit) for arbeidarane, seier Gebremichael.

Det er steinfall frå fossen som var årsaka til skadane på søylene.

I samband med prosjektet arrangerte vegvesenet kontroll av lasta til tungtrafikken som skulle over brua. Eitt køyretøy vart stansa grunna overlast.

– Alle bruer har avgrensingar når det gjeld kor mykje last som kan køyrast over, opplyser Melake Gebremichael.