Vil skipa pådrivarselskap

Senterpartiet ser eit eige pådrivarselskap som ein god metode for å få fortgang i arbeidet med Fjelbergsambandet.

Morten Nygård

Morten Nygård

morten@grenda.no

Publisert: 26. april 2016, 14:41

Torsdag kveld skal kommunestyret drøfta og prioritera tiltaka i Kvinnheradpakken. I den samanheng ynskjer Sp at det vert etablert eit eige pådrivarselskap for Fjelbergsambandet.

– Selskapet skal arbeida med å kartleggja, organisera og realisera arbeidet med Fjelbergsambandet, i tett samarbeid med Kvinnherad kommune, Hordaland fylkeskommune og andre interesserte partar. Det skal til ei kvar tid vera representantar i eit eventuelt selskap frå politisk og administrativ leiing i Kvinnherad kommune, heiter det i forslaget partiet vil leggja fram. Sp ynskjer òg at fylkeskommunen og Fjelberg Bygdalag vert inviterte til å delta.

Varaordførar Hans Inge Myrvold trur eit slikt selskap kan bringa prosjektet framover.

– Dette vil gje auka og tenleg fokus på arbeidet med å realisere sambandet, kommenterer han.