Vil lytta til innspel

Morten Nygård

Morten Nygård

morten@grenda.no

Publisert: 23. februar 2021, 18:30

Ordførar Hans Inge Myrvold (Sp) opna kommunestyremøtet med å seia at det ligg eit langt og krevjande arbeidsår føre politikarane.

Han la til at nokre saker krev meir merksemd enn andre, og trekte særleg fram oppvekstkårplanen.

– Den er no lagt ut på høyring, og vi får anledning til å lytta til mange innspel som kjem inn, opplyste han.