– Vart oppfatta som dramatisk

– Situasjonen vart nok oppfatta som dramatisk for dei som var om bord. Det seier regionsjef Inge André Utåker i Norled.

Morten Nygård

Morten Nygård

morten@grenda.no

7 desember, 2017

Grenda snakka med regionsjefen klokka 09.05 torsdag morgon. Då kunne han fortelja om kva som skjedde om bord MF «Hordaland» i morgontimane på veg frå Årsnes til Varaldsøy.

– Vi veit ikkje kva som er årsaka, men det har vore ei stor vassinntrenging i baugen. Om det er eit røyr som har sprunge lekk eller om ferja har treft noko, vert berre spekulasjonar. No har skipet kome seg til kai, og alle dei 13 passasjerane og bilane er komne på land, opplyser Utåker. I tillegg til passasjerane var det eit mannskap på seks om bord, totalt 19 personar.

Hovudredningssentralen vart varsla om situasjonen klokka 08.08.

 

Redningsvestar

På Varaldsøy starta straks arbeidet med å få kontroll over situasjonen. Og det viktigaste akkurat no er å sikra ferja.

– Vi fekk hjelp av folk på Varaldsøy som hadde pumpe, og brannmannskap er på staden. Ferje er godt fortøyd, så situasjonen er no stabil. Men det er framleis mykje vatn i forskipet. Elles er Kystvakta på veg og vi har tinga slepebåt. Etter kvart vert ferja truleg slept til Halsnøy Dokk, fortel regionsjefen.

– Var situasjonen dramatisk då ferja var midtfjords?

– Det vart nok oppfatta som dramatisk. Alle vart mellom anna bedne om å ta på seg redningsvest, så det var ikkje ei hyggeleg oppleving. I ettertid ser vi at vi nok hadde meir å gå på, men det var ei uvanleg hending, sjølv om det ikkje var kritisk, fortel Utåker.