Varslar 300 millimeter nedbør – flaumfare på oransje nivå

NVE har sendt ut fleire varsel og åtvarar om snøskred, jordskred og flaum i Hordaland og Rogaland.

Marius Tveit Nissestad

Marius Tveit Nissestad

marius@grenda.no

5 desember, 2017

 

Det er venta å koma uvanleg mykje nedbør mellom tysdag og torsdag denne veka.

– Tysdag er det venta mest nedbør, opp mot 100-150 millimeter på 24 timar. Det er venta ytterlegare opp til 70 millimeter på onsdag og opp til 60 millimeter på torsdag, skriv NVE i ei pressemelding.

Kombinert med relativt høge temperaturar og mykje vind, kan det føra til stor snøsmelting.

– Dette vil igjen føra til stigande vassføring og fare for flaum på oransje nivå, som er vårt nest høgaste varslingsnivå, står det å lesa i pressemeldinga.

Flaum på det nivået kan medføra alvorlege skadar.

– Vassdrag med snø i nedbørsfeltet og store delar av nedbørsfeltet under snøgrensa er mest utsett, står det avslutningsvis i pressemeldinga.

 

Kvart femte år

NRK Hordaland skriv at NVE har sendt skred- og flaumekspertar til Odda for å overvaka situasjonen der. I tillegg fortel vakthavande meteorolog ved Meteorologisk institutt, Anne-Mette Olsen, at slike store nedbørsmengder som no er venta, på nærare 300 millimeter over ein periode på tre dagar, er heilt spesielt.

– Det er spesielt. Dette er noko som berre skjer kvart femte år. Kanskje så mykje som kvart tiande år, seier Anne-Mette Olsen til NRK Hordaland.