Ulovlig setjegarn i Herøysund

Håvard Sætrevik

Håvard Sætrevik

haavard@grenda.no

Publisert: 13. mai 2018, 23:34

Statens naturoppsyn tok affære etter tips om ulovleg garn.

 

Sundag 6. mai fekk SNO (Statens naturoppsyn) tips om eit ulovlig setjegarn i Herøysund.

– Garnet var satt på flyt i heile garnets lengde, trass i nedsenkingspåbudet som gjeld mellom 1. mars og 30. september i Hardangerfjorden. Måndag 7.5.18 kl. 08:15 inndrog SNO det ulovlig sette garnet. I garnet stod ein aure på ca. 400 gram. Den levde så vidt, og vart sleppt uti i håp om at den skulle klare seg. Om me finn ut kven gjerningspersonen er, vil det bli oppretta politisak. Om ikkje, så vil setjegarnet bli destruert etter 3 månader, melder Olaf Bratland i SNO.