GRL PWR set fokus på rus:

– Tør du å bry deg?

Marius Tveit Nissestad

Marius Tveit Nissestad

marius@grenda.no

Publisert: 25. mars 2019, 11:10

Jentene i GRL PWR rettar eit fokus på ungdom og narkotika, og inviterer til arrangementet «Tør du å bry deg?» i Kulturhuset Husnes tysdag 9. april.

Victoria Joleik, Cheyenne M. Rørvik, Iris J. M. Quam og Ragnhild Hauge i gruppa GRL PWR har sidan nyttår jobba med eit nytt prosjekt om ungdom og rus. Og den siste tida har jentene vert rundt om i kommunen og snakka med ungdom om deira forhold til narkotika. 9. april er dei klare med ein film der anonymisert ungdom sjølv fortel om sine erfaringar og haldningar.

 

Overraskande svar

– Vi har delt oss i to og reist rundt og stilt tilfeldig ungdom tre like spørsmål om temaet. Noko vi har filma med mobilen, seier Iris.

Resultatet skal bli ein film som jentene skal visa fram til publikum på sitt arrangement 9. april. Ein film kor jentene skal få hjelp til å anonymisera ungdomen som svarar.

Med seg på det nye prosjektet har jentene fått Lions Kvinnherad, lege Jan Helge Dalland, Kvinnherad ungdomssenter og Husnes trafikkskule. Og Hogne Gjuvsland frå sistnemnte trur filmen vil by på nokon overraskingar.

– Eg trur det er nokon foreldre som kanskje vil bli sjokkert over svara som ungdomen kjem med i denne filmen. Det skal ikkje vera sånn at det er lettare å få tak i narkotika enn alkohol, seier Hogne før Ragnhild skyt inn.

– Sjølv vart eg overraska over nokon av svara vi fekk.

 

Kafé

Etter filmen vil fleire fagpersonar snakka om temaet narkotika og ungdom, før Husnes ungdomssenter opnar dørene og inviterer alle som vil ned på kafé.

– Det er ikkje alltid like enkelt å stilla dei spørsmåla ein ynskjer svar på føre alle inne i kinosalen, så her nede på kafeen vil utekontakt, Dalland, SLT-koordinator, politi og ungdomslos vera til stades. Så det er mogleg for dei som ynskjer å ta ein prat med dei, seier Rita Johansen frå Kvinnherad ungdomssenter.

Men kvifor set jentene no fokus på rus?

– Vi vil finna ut kva haldningar ungdom har til rus, og sjå korleis situasjonen faktisk er, seier Iris før trafikklærar Hogne tek ordet.

– Vi i Husnes trafikkskule er med på dette prosjektet for at vi møter enkelte ungdomar som har ein haldning til at det å røyka hasj for å slappa av kan gjera dei til ein betre mopedførar. Og når vi har det så har vi også eit problem. Det er jo slik i dag at ungdomar opplever det som enklare å få tak i narkotika enn alkohol, det er veldig lett tilgjengeleg, seier Hogne.

 

– Godt tiltak

Lege Jan Helge Dalland har 17 år bak seg som lege i Kvinnherad og arbeidar i dag på psykoseposten på Valen. Han meiner dette er eit veldig godt tiltak frå GRL PWR.

– Eg sett ungdom som ikkje heilt meistrar det å kula han med litt røyking. Det med psykiske helseproblem er tett bunden opp mot narkotika, det å då få ein dialog med dei som tenker at dette ikkje er noko farleg kan vera veldig nyttig, seier Dalland og legg til:

– Heile arrangementet er eit veldig bra tiltak, særskild det at det heile er i regi frå ungdomen. Det hjelper ikkje stort kva eg, Hogne, Agnar eller Rita seier. Ungdomen må sjølv reflektera over det, noko dette arrangementet kanskje kan bidra til.

 

Denne gjengen inviterer til arrangement i Kulturhuset Hunses 9. april. Bak f.v.: Agnar Melkersen frå Lions Kvinnherad, Rita Johansen frå Kvinnherad ungdomssenter, Jan Helge Dalland og Hogne Gjuvsland frå Husnes trafikkskule. Framme f.v.: Iris J. M. Wuam, Ragnhild Hauge og Victoria Joleik frå GRL PWR.

Lions kom med pengar og gladnyhende

Lions Kvinnherad er også med på det nye prosjektet til GRL PWR. Og på onsdagens pressekonferanse overrekte Agnar Melkersen ein sjekk på 10.000 kroner til jentene.

– Dette er eit prosjekt som er midt i blinken for oss i Lions. Det var eit einstemmig styre som gjekk inn for å vera med å støtta dette prosjektet. Men vi er ein gjeng eldre menn, så vi ynskjer å bidra på andre måtar. Difor har eg med ei gåve på 10.000 kroner til prosjektet i dag, sa Melkersen.

Om det ikkje var nok, kunne Melkersen dela enno ei gladnyhende med jentene. Jentene er nemleg nominert til ein ungdomspris i Lions distriktet som strekkjer seg frå Sognefjorden til Kristiansand. Ein pris som skal delast ut 6. april.