Tommel opp for ny refleksvest

Marius Tveit Nissestad

Marius Tveit Nissestad

marius@grenda.no

Publisert: 6. november 2019, 13:22

Politiet, Fjelberg Kraftlag og BKK Kvinnherad har denne veka vore rundt på alle kommunen sine barneskular og delt ut refleksvestar til dei unge lovande 1. klassingane.

– Dette er ein over tjue år lang tradisjon som vi har hatt i lag med Kvinnherad Energi, og no for fyrste gong med BKK Kvinnherad, der vi er rundt og besøker alle 1. klassingane og fortel dei om viktigheita av å bruka refleks og det å vera synleg, seier politikontakt Are Uppheim i Kvinnherad lensmannsdistrikt.

Årets aksjon starta med skulane i ytre luten tysdag, før dei var innom skulane i indre luten og på nordsida onsdag.

– Så no har alle 1. klassingane på alle skulane i Kvinnherad fått besøk og ein ny fin refleksvest. Og så har vi oppmoda dei om å bruka denne i samband med vegen til og frå skulen, i skuletida og på fritida, seier Uppheim.