– Til Formannskapsmedlemmene: Om plan for vindkraftutbygging

Freelands Grenda

Grenda

post@grenda.no

Publisert: 11. oktober 2018, 09:46

Gode folkevalde: Torsdag 11. oktober skal formannskapet uttala seg om plan for vindkraftutbygging, som er utarbeidd av NVE. Denne planen fortel at det er lønsamt å byggja vindmøller i store deler av Kvinnheradsfjella. Vindmøller som ragar opptil 250 meter over bakken.

Det gjeld:

* Fjellområda kring Manen, Englafjell og Mjelkhaug.

* Fjellområda kring Mannsvatn, Hauglandfjellet og Solfjell.

* Fjellområda Håfjell, Reikatindane og Ingastøl.

* Fjellområda over Gjerde og Sunndal.

* Åsgårdsvika ved Husnes.

* Område kring Fjelbergøy og Borgundøy.

* Toftåsen og Stormyra på Halsnøy.

Planen er utarbeidd på oppdrag frå Stortinget. Kvinnherad Turlag bed om at formannskapet allereie no seier nei til at område i Kvinnherad kommune vert vidare utgreidde for vindkraftutbygging.

 

Visuell forureining

Vår kommune har i stor grad bidrege til kraftproduksjon med utbygging av vasskraft. No er det andre stader i landet som må ta kostnaden med å gjera store øydeleggjande inngrep i naturen. Naturen er for Kvinnherad noko av det viktigaste vi har for at folk skal trivast og for at nye tilflyttarar skal busetja seg i vår kommune.

Vindmøllene lagar ubehageleg lyd, dei tek livet av fuglar, og dei vert til stor visuell forureining langs dei vakre fjellformasjonane vi har.

Vi oppmodar formannskapet til å gjera som komité for kultur, idrett og regional utvikling i Hordaland fylkeskommune, som Øystre Slidre, som Voss, som Lindås og som Vaksdal kommunar: Sei nei til vidare planlegging av vindmøller i vår kommune.

 

Lesarbrev av Kvinnherad Turlag, Kjell Yri, leiar

 

Di meining