Til fonna for å trena

Forskarar frå Bjerknessenteret var i mars på ekskursjon til Folgefonna for å førebu seg til eit prosjekt på Grønland til sumaren.

Freelands Grenda

Grenda

post@grenda.no

Publisert: 14. mai 2017, 07:00

I følgje Bjerknessenteret sine nettsider var det i fjor tre forskarar på Nordaust-Grønland for å ta del i eit boreprosjekt, og denne sumaren skal fleire av stad. For å førebu seg til det som møter dei der, har dei fått sikkerheitskurs på Folgefonna. Saman med danske kollegaer frå prosjektet «ice2ice» fekk forskarane frå 29.-31. mars øva på breredning under god instruksjon av guidar frå Folgefonni breførarlag ved Fonnabu.

Professor ved Universitet i Bergen og Bjerknessenteret, Kerim Nisancioglu, fortel via nettsidene til senteret at sikkerheita skal vera i høgsetet, og at alle som skal driva feltarbeid på Grønlandisen skal vite kva dei går til. I så måte er Folgefonna ein nærliggande og bra stad for å utøve og trene på den slags aktivitet.