«Tide Carrier» får ein halv million i bot

Marius Tveit Nissestad

Marius Tveit Nissestad

marius@grenda.no

Publisert: 22. april 2018, 07:05

Som følgje av eit sikkerheitsbrot når det kjem til svovelutslepp og manglande utsending av AIS-signal får ulukkesskipet Tide Carrier ein halv million i bot.

Det skriv Sysla onsdag morgon. Lasteskipet «Harrier» (tidlegare «Tide Carrier») fekk maskinstans og heldt på å gå på grunn utanfor Jæren i februar i fjor. Norske myndigheiter meiner skipet var på veg frå Høylandsbygd, der det hadde låge ti år i opplag, til ulovleg opphogging i Pakistan.

Både Miljødirektoratet og Kystverket melde Harrier, reiarlaget og kapteinen til politiet for brot på forureiningslova etter havariet. Og skipet har lenge vore i arrest i Rogaland. Det har ført til at dei økonomiske problema har balla på seg, då det framleis ikkje er nokon som har teke på seg rekninga på vel sju millionar kroner for å halda skipet i Norge. Og på toppen av dette melder Sysla no at Sjøfartsdirektoratet no har sendt eit straffegebyr til reiarlaget.

– Sikkerheitsbrotet gjeld for høgt svovelutslepp, og manglande AIS signal, som er naudsynt for å identifisera skip til sjøs, seier seniorrådgjevar Kjetil B. Sørensen i Sjøfartsdirektoratet til Sysla.no.

Ifølgje det same direktoratet sendte ikkje «Harrier» ut AIS-signal under seglasen frå Høylandsbygd til havaristaden utanfor Jæren i februar 2017.

Difor fekk skipets management-selskap i Dubai, Nabeel Ship Management, eit varsel om eit mogleg straffegebyr på 500.000 kroner for miljø- og sikkerheitsforhold 2. februar.