Tener 2 millionar

Det nye inntektssystemet for kommunane slår heldig ut for Kvinnherad.

Morten Nygård

Morten Nygård

morten@grenda.no

Publisert: 2. mai 2016, 18:50

I det opphavlege forslaget såg det ut for at Kvinnherad ville tapa pengar, men avtalen mellom Høgre, Frp og Venstre resulterer i staden i ein inntektsauke på 2 mill. kroner.

– Vi kan slå fast at høyringsuttalen denne forsamlinga vedtok, nesten utan at nokon i salen hadde lese den, verkeleg rysta kommunaldepartementet i grunnvollane, smilte ordførar Peder Sjo Slettebø til kommunestyret.

Kommentarer er stengt.