Takka av etter 53 år

I over eit halvt hundreår har Svale Våge vore kyrkjetenar på Varaldsøy, søndag takka han av saman med familie, kollegaer og vener.

Marius Tveit Nissestad

Marius Tveit Nissestad

marius@grenda.no

10 november, 2017

– Det var bra det, fin song og gode talar i det som er ei fantastisk flott kyrkje. Det er jo det som er viktigast, veit du, ler Svale Våge.

 

Vil følgja med

Ei kyrkje Svale no har tent i 53 år. Og korleis kvardagen vert no når han har takka av som kyrkjetenar, det veit 75-åringen ikkje.

– Nei, det kan du seia. Det vert i alle fall rart. Men eg kjem nok til å ha eit auga med det heile, det har eg jo alltid hatt. For eg bur jo like ved, og kyrkja er det siste eg ser når eg legg meg og det fyrste eg ser når eg står opp, seier han.

Og gjennom sitt verv i koret, kjem han framleis til å ha fine stunder i kyrkja.

– Ja, det skjer mykje framover. Vi får besøk av fleire kor, så det vert alltid noko å ta tak i, sluttar han.

 

– Vert sakna

Kyrkjeverje Erlingur Nielsson haustar store ord frå den no avgåtte kyrkjetenaren, og Svale er ikkje i tvil om at Nielsson kjem til å finna ein god etterfølgjar. Erlingur sjølv er klar på at dei kjem til å sakna Svale.

– Vi kjem heilt klart til å sakna han. Svale har utført ei teneste ein ikkje kan forventa at nokon gjer. Han har lagt sjela si i arbeidet, og har på mange måtar vore kyrkja på Varaldsøy, seier Erlingur som søndag overrekte Svale ei sølvskål med inngraveringa «Takk for tru teneste».

– Det var ein fin seremoni med kyrkjekaffi og utdeling av gåver. Så var det flott at så mange hadde teke turen for å gjera stas på Svale, seier Erlingur.