– Takk frå oss!

Freelands Grenda

Grenda

post@grenda.no

Publisert: 8. oktober 2019, 08:48

«Aksjonskomiteen mot vindmøller i Kvinnherad» vil takka alle som har sendt inn høyringssvar til Olje og energidepartementet, som har møtt oss på stand og markeringar, og for alle gode ord og helsingar me har fått undervegs.

Me vil spesielt takka alle grunneigarane me har kome i kontakt med, og som ikkje vil leige ut grunnen sin til vindindustrien. Det står det stor respekt av! Me vil takka Kvinnherad Turlag som starta motstanden mot vindmøller i Kvinnherad, og som har sponsa oss. Takk til Jorun Larsen som laga logo og Frode Blokhus som haldt auga på Fb-sida vår. Me er glade og stolte over alle kvinnheringane som vil verna om fjella, kystlandskapet og naturen vår, og som me er så glade i.

Me er òg stolte over at politikarane våre til slutt samla seg om ein felles uttale til Samla plan. Det vart lagt merke til. Det har vore ein stor kollektiv innsats og engasjement. «Aksjonskommiteen» tek no ein pause, men facebookgruppa «Nei til vindmøller i Kvinnherad»  vil vera open. Gruppa skal i eit nært føreståande møte bli samde om korleis arbeidet mot vindkraft i Kvinnherad skal drivast vidare. Målet er å legga oss ned!

 

Av Aksjonskomiteen mot vindmøller i Kvinnherad.

Di meining