Svar til Svein Arne Eidsvik

Freelands Grenda

Grenda

post@grenda.no

Publisert: 10. juli 2019, 09:05

Det er beklageleg dersom nokon oppfattar det som at vi «brukar» Sparebank 1-stiftinga Kvinnherad. Det har ikkje vore intensjonen på noko vis. Eg vart sitert på at ein del parti på Stortinget er imot gåveforsterkingsordninga, ikkje Sparebank 1-stiftinga. Om dei meiner noko anna lokalt, legg eg meg ikkje opp i.

Målet med oppslaget i avisene var å få fram at (1) ordninga eksisterer, (2) oppmode om at dei som møter kriteria søkjer, og (3) å la Rosendal Samfunnshus v/Torjusen få fram kva dei gjer med midlane dei har fått frå både Sparebank 1-stiftinga og gåveforsterkingsordninga, og dei spanande planane dei har vidare. Det meiner eg at vi (politikarar, Torjusen og bladfykane) klarte å få fram.

Det er diverre slik at mange lag og organisasjonar slit med å finne fram i jungelen av stiftingar/legat/støtteordningar i jakta på sponsorgåver. Som politikar, og i arbeidet som Ressurskontakt for kommunen, har eg mykje kontakt med lag og organisasjonar. Og tilbakemeldinga er ofte at dei ønskjer hjelp til å finne kven dei kan søkje til, og korleis utforme søknadane. At stiftinga i tillegg informerer om gåveforsterkingsordninga er kjempeflott!

 

Gjevarglede

Sparebank 1-stiftinga var (diverre) dei einaste som har ytt gåver til Rosendal Samfunnshus. Difor vart berre stiftinga nemnt i intervjuet. Det kjem ei liknande sak på trykk om nokre dagar der stiftinga er ein av fleire gåvegjevarar.

Vi har nemnt stiftinga for å gje ære til dei som fortener den. Det er utruleg mykje flott dugnadsarbeid som blir utført i kommunen, og mykje hadde ikkje vore mogleg utan hjelpa frå Sparebank 1-stiftinga. Kombinasjonen av dykkar gjevarglede og arbeidet som blir lagt ned rundt i kommunen, kan ikkje verdsetjast i pengar. Betra folkehelse, auka aktivitetsnivå i lag og organisasjonar, auka tryggleik i skog og mark, og mykje meir kan de i stiftinga slå dykk på brystet med. Og det som de bidreg med kan vi politikarar aldri ta æra for!

 

Av Kent Are Kjørsvik Petterson

Ordførarkandidat for Kvinnherad Venstre