Støttar to reiselivstiltak

Morten Nygård

Morten Nygård

morten@grenda.no

Publisert: 21. mai 2020, 10:30

I eit ekstraordinært formannskapsmøte onsdag ettermiddag vart det bestemt å gje pengestøtte til to lokale reiselivsorganisasjonar. Men politikarane endra på beløpa i innstillinga.

Kommunedirektøren innstilte på å løyva 150.000 kroner til det nyskipa Visit Rosendal til ein digital brosjyre/nettside, samt 100.000 til Folgefonnsenteret/Turistinformasjonen til film og nettside. Saka kom opp til handsaming berre dagar etter at kommunestyret vedtok å setja av ein pott til marknadsføring.

– Desse aktørane er ivrige etter å koma i gang. Vi har fått eit tydeleg signal frå næringa om at viss vi skal handla, så må vi handla no, grunngav ordførar Hans Inge Myrvold (Sp) det omframme møtet med.

Hilde Enstad (Ap) tykte prosessen hadde gått veldig raskt, og undra om det ville vera att midlar til andre aktørar. Næringssjef Grete Solheim opplyste at kommunen har vore i kontakt med alle reiselivsbedriftene i Kvinnherad og informert om ordninga. Samstundes la ho til at ein berre ynskjer å løyva til samarbeidsprosjekt, ikkje enkeltaktørar.

 

Uhøyrt

Politikarane var ein smule skeptiske til storleiken på løyvinga til Visit Rosendal.

– Eg er oppteken av at vi må treffa breiast mogleg, og sjå på heile kommunen, sa Hege Lægreid Røssland (SF).

Leif Sverre Enes (H) ville på si side kutta tilskotet til Visit Rosendal heilt, og heller samla heile potten i ei løyving til Turistkontoret, slik at dei kunne bruka pengane på best mogleg måte over heile kommunen.

Jostein Saghaug (MDG) hadde merka seg at Visit Rosendal søkte om 150.000 kroner til nettside for 15 bedrifter, medan Turistkontoret trengte 50.000 til nettside for heile kommunen. Samstundes reagerte han på at Visit Rosendal opererte med ein timepris på 600 kroner i budsjettet sitt.

– Det er uhøyrt, meinte han.

– Det er Kvinnherad kommune og Turistinformasjonen som bør vera i førarsetet på denne satsinga. Men vi må erkjenna at det er Rosendal som er trekkplasteret for mange av turistane som kjem til Kvinnherad, analyserte Hege Lægreid Røssland.

 

Ein annan vri

Signe Torill Skogseth (H) hadde ein annan vri.

– Det er vidkjent at Rosendal er turistplassen i Kvinnherad. Eg ser difor ikkje kvifor dei skal få pengar til å marknadsføra Baroniet. Det er vel så viktig at bedrifter i andre deler av Kvinnherad skal få midlar til å marknadsføra seg, filosoferte ho.

Både Ove Lemicka (Frp) og Gunnar Våge (Sp) understreka då at ein ikkje måtte avvisa Visit Rosendal.

– Selskapet vil gå breiare ut enn å berre marknadsføra Baroniet. No har kommunen annonsert denne søknadsordninga, og då kan vi ikkje slå handa av dei som har søkt, sa Våge.

Kommunedirektør Ragnhild Bjerkvik drista seg til å koma med ei oppmoding.

– I år kjempar Rosendal mot dei store konkurrentane, så vi må ikkje gjera dette til ein intern konkurranse i Kvinnherad, sa ho, og nemnde mellom anna Lofoten som ein slik motspelar.

Etter litt parlamentering samla formannskapet seg om eit samrøystes vedtak. Der heiter det at Visit Rosendal sitt tilskot vert redusert til 100.000 kroner, medan Folgefonnsenteret/Turistinformasjonen sitt vert auka til 150.000. I tillegg forventar kommunen at alle aktørar som mottek støtte bidreg til å fronta heile Kvinnherad som reiselivsdestinasjon.