Stort fleirtal for utbygging

Trass engasjerte innlegg frå motstandarane var det store fleirtalet ikkje i tvil om at SKL bør få konsesjon til Onarheim kraftverk.

Morten Nygård

Morten Nygård

morten@grenda.no

6 desember, 2017