Storøving

Om du ser mange blåljos onsdag ettermiddag/kveld og i morgon, er det ingen grunn til uro. Det er berre naudetatane som gjennomfører ei storøving.

Morten Nygård

Morten Nygård

morten@grenda.no

Publisert: 10. januar 2018, 14:08

Både politi, ambulanse og brannvern deltek på øvinga, som vil føregå i Husnes/Sunde-området. I hovudsak er det snakk om tidsrommet cirka 17.00 til cirka 22.00 begge dagane.