Stølar i Kvinnherad – minne på vandring

Håvard Sætrevik

Håvard Sætrevik

haavard@grenda.no

Publisert: 2. juli 2020, 17:44

I samband med kommunedelplanen om kulturminne har Kvinnherad kommune laga eit knippe filmar. Sist ut er ein om stølar i Kvinnherad.

Filmen om stølar i Kvinnherad er den andre filmen om kulturminne i Kvinnherad. Denne filmen er produsert av Merethe Offerdal Tveit. Musikk blir spelt av Kari Eide, og det er Karin Thauland som lokkar.
– Filmen er meint som ein inspirasjon for arbeidet med kulturminne og plan for desse i Kvinnherad, og som eit eksempel på korleis nokon fører kulturarven vår vidare. I Kvinnherad finn ein spor av ei rik historie knytt til støling. Steinmurar i fjellet, minner av sel og stølsliv møter ein når ein vandrar i fjellet på gamle vegar og stiar. Nokre av dei gamle stølane har vorte restaurert og vølt til turhytter, kor ein nå kan kvila og natta over, på turar i marka og i fjella. Ein meiner det har vore over 200 stølar og setrar i Kvinnerad, skriv Anita Lykkja ved kulturkontoret til Kvinnherad kommune i ein omtale av filmen som no er offentleggjort.

I filmen fortel Ingeleiv Klette, Anne Lise Nygård og Kirsten Skaala fortel frå stølslivet og om kor viktig det er å fortelje vidare. Kaare Skaala har vore med som gutunge på stølen, og har elles mykje å fortelje om seterdrifta. Kåre Haugse har registrert stølane i Kvinnherad. Han og Jarle Røstbø tek oss med til Dyrindo, og fortel om stølen som er restaurert til dagsturhytte.
Stølane var ein viktig del av gardslivet og landbruksnæringa i kommunen vår.
– Ta gjerne kontakt med oss i kommunen, og bli med på arbeidet med denne kommunedelplanen. Alle kan delta. Sjå og informasjon om gjestebod og månadens kulturminne, seier Anita Lykkje, som er kontaktperson saman med Kjartan Thoresen.