Sparebank 1-stiftinga Kvinnherad og gåveforsterkingsordninga

Freelands Grenda

Grenda

post@grenda.no

Publisert: 9. juli 2019, 14:55

I lokalavisene våre Grenda og Kvinnheringen (nettutgåver og papiravisa) 8 og 9 juli frontar Venstre og Høgre gåveforsterkningsordninga med utgangspunkt i ei samla gåve frå Sparebank 1-stiftinga Kvinnherad til Rosendal samfunnshus på 965 000 kroner. Dette beløpet er søknadsgrunnlaget for Rosendal samfunnshus, som i denne omgang har løyst ut 241 250 kroner frå gåveforsterkningsordninga.

Sparebank 1-stiftinga Kvinnherad har sidan 2011 tildelt og reservert 807 gåver med eit samla beløp på nesten 82 millionar kroner til prosjekt og frivillig arbeid i Kvinnherad, Stord og Odda.

Rosendal Samfunnshus er eitt av prosjekta som grunna ein fantastisk dugnadsinnsats og vilje til å oppgradera og vedlikehalda huset, som tener heile kommunen vår, har motteke 2 915 000 kroner i gåver frå stiftinga.

 

Gåveforsterkningsordninga

Stiftinga har orientert gåvemottakarane på dei siste utdelingane om sjansen til å søkja om 25 % av tildelt gåvebeløp frå stiftinga.

Det er nok ikkje alle som mottar gåve frå stiftinga som oppfyller vilkåra som ligg til grunn, og som dermed ikkje kan søkja om støtte.

Stiftinga synes det er ei god ordning for dei som oppfyller vilkåra i gåveforsterkningsordninga at gåver frå stiftinga kan utløysa 25 % som «ekstra midlar», som i dette tilfellet til Rosendal samfunnshus.

Sparebank 1-stiftinga Kvinnherad skal «Løfta frivillig engasjement og innsats» og tar ikkje stilling til politisk ueinigheit om ordningar som eventuelt tilfører gåvemottakarane «ekstra midlar» i prosjekta.

Vi håper at våre politikarar ikkje «brukar» gåvetildelingar frå Sparebank-1 stiftinga Kvinnherad for å fremja eige syn i den komande valkampen.

 

Husnes 9 juli 2019.

For Sparebank-1 stiftinga Kvinnherad

Svein Arne Eidsvik, styreleiar

 

Di meining