Spanderte lappar og lapskaus

På fredag spanderte Elins matgleder lapskaus og lappar på elevane ved Uskedalen skule.

Mari Mehl

Mari Mehl

mari@grenda.no

Publisert: 24. februar 2017, 15:16

– Eg meiner det er viktig å ha fokus på sunn og god mat i skulen, både for å få rett ernæring, prøva nye smakar, for den sosiale læringa og for å få energi til å læra, seier Elin om grunnen til at ho tok spanderbuksene på.

Ho legg til at på grunn av gratisprinsippet kan ein ikkje lenger ha aktivitetar som kostar noko for foreldra i skulen. Dette har gjort at elevane ikkje lenger kan ha kantinedag der alle må ha med seg litt for å betala for maten. Elin er med i Damevennene i Uskedalen, som no samlar inn pengar til kantinedrift. Men i tillegg oppmodar Elin ulike firma eller privatpersonar til å vera med å finansiera, slik at alle 7.klassane får ha ein kantinedag kvar, kvart år.

Nelly var blant 3.klassingane som serverte lapskausen som Elin Enes hadde laga.
Nelly var blant 3.klassingane som serverte lapskausen som Elin Enes hadde laga.

– Betre enn niste

Då Grenda var innom Uskedalen skule stod 3.klassingane for lappesteiking og serveringa av lapskausen frå Elin, medan resten av klassane stod i kø for å smaka på godsakene. Det var heilt tydeleg at lapskaus og lappar var populært.

– Vi synest det er gøy med kantine, fordi dei serverer alltid betre mat enn vi har i nista. Det er gratis. Du kan velja kva du har lyst på. Og det er betre. Og så luktar det så godt.

Svara kom i kor frå Linnea, Sarune og Nelly i 3.klassen.

– Kva skal de bruka all energien de får av maten til, då?

– Springa, gå på ski og hoppa på trampoline, var dei klare svara på det.

Kontaktlærar Hilde Bringedal har mat og helse med 3.klassingane sine. Ho seier dei legg vekt på sunn og god mat i undervisinga.

– Kva tenkjer du om at Elins matgleder sponsar ein slik dag?

– Det er heilt suverent. Eit slikt tilbod er heilt fantastisk, og eg skulle ønskja vi hadde det kvar månad, seier ho.

Pål Ingmar og William stod for lappesteiking og oppvask.
Pål Ingmar og William stod for lappesteiking og oppvask.