Søndag får du besøk av russen

Marius Tveit Nissestad

Marius Tveit Nissestad

marius@grenda.no

Publisert: 13. mars 2019, 11:49

Med ei bøsse i handa legg vel 100 raudruss frå Kvinnherad vidaregåande ut på årets viktigaste tur fyrstkomande søndag.

– Då kjem vi rundt og bankar på dører i stort sett alle av kommunen sine bygder for å samla inn pengar til Kreftforeininga, seier Magrete Haugland Næs.

Ho er Kvinnherad-russen sin aksjonsleiar til årets Krafttak mot kreft-aksjon.

– Tema for årets aksjon er krefttypar få overlever, som til dømes bukspyttkjertelkreft og lungekreft. På generell basis så overlev sju av ti personar som vert råka av kreft sjukdomen i dag. Målet er at ny forsking skal få det talet til å bli høgare, seier Næs og legg til:

– Raudrussen er kreftforeininga sin viktigaste støttespelar i denne aksjonen, og det er 14. gong Krafttak mot kreft går av stabelen. Og for oss er det veldig godt å kunna bidra. Det er kjekt at vi kan brukast til noko nyttig.

Difor går 100 raudruss søndag ettermiddag ut på tur i den langstrakte kommunen vår. Det med eit mål om å samla inn minst like mykje som dei to føregåande åra.

– Dei to siste åra har det låge på vel 200.000 kroner her i Kvinnherad, så vi bør jo ligga rundt der vi òg. Difor håpar vi at folk tek raudrussen godt i mot fyrstkomande søndag, seier Magrete.

For dei som ikkje får besøk søndag, har Kvinnherad-russen også ei eigen side inne på Kreftforeininga sine heimesider, der dei gladeleg tek i mot donasjonar til årets viktige formål.