Soger frå ein vinterkledd kyrkjegard

Ingen stader kjennest så stille som ein kyrkjegard. Når bakken ligg dekka av snø under ein vinterblå himmel, vert stillheita ekstra merkbar. Men gravsteinane er slett ikkje tause. Med få ord kan dei fortelja historier om gode liv eller fryktelege tragediar.

Morten Nygård

Morten Nygård

morten@grenda.no

Sist oppdatert: 11. februar 2018, 10:00