Snart kjem postbodet annankvar dag

Marius Tveit Nissestad

Marius Tveit Nissestad

marius@grenda.no

Publisert: 29. juni 2020, 09:23

Frå 7. juli går Posten over til å levera brevpost i postkassane til husstandar i Kvinnherad annankvar kvardag. Postboda i Kvinnherad er budde på den nye kvardagen.

Dei siste 20 åra er brevvolumet i Norge redusert med 70 prosent, og er no nede på eit nivå kor dagens ordning med utlevering av brevpost kvar dag ikkje lenger er samfunnsøkonomisk lønnsamt for Posten.

– Med omlegging til annankvar kvardag vil dei alle fleste brev vera framme hos mottakar i løpet av to til tre dagar, som i dag. Så dei færraste vil oppleva store endringar, står det å lesa i ei pressemelding.

 

Digitale løysingar

Frå 7. juli vil husstandane i Kvinnherad få levert brevpost i postkassane måndag, onsdag og fredag i ei veke og tysdag og torsdag veka etter det.

– Medan brevpost vil framleis bli levert kvar dag til dei som har postboks, står det å lesa i pressemeldinga.

Som ein konsekvens av den stadig aukande digitaliseringa av kvardagen, har Posten utvikla ei rekkje nye tenester for levering av post og pakkar som skal gjera kvardagen enklare.

– Vi har elektronisk distribusjon av brev via Digipost, levering av pakkar i postkassen, fast leveringsstad som kunden sjølv bestemmer og levering innanfor døra. Kundane kan også senda brev og pakkar frå sin postkasse, skriv Posten.

 

Ingen mister jobben

Opphaveleg var det venta at 1500 årsverk skulle bli overflødig som følgje av omlegginga til postombering annankvar dag. Det skjer ikkje.

– Først var det 1500, sidan vart talet redusert til 1000. Blant anna fordi Posten vann anbodet om avislevering. Men gjennom godt samarbeid med tillitsvalde er det funne løysingar for alle, slik at ingen blir oppsagt. 35 prosent har fått anna arbeid i Posten, skriv dei i pressemeldinga.