Sluttavtalen vart godkjent

Etter ein lang debatt som nesten varte 3,5 timar, vart sluttavtalen med rådmannen endeleg godkjent.

Mari Mehl

Mari Mehl

mari@grenda.no

Publisert: 24. mai 2018, 20:43

Essensen i vedtaket er at kommunestyret er samde om å godkjenna sluttavtalen, men Ap, SF og Frp ville ha med eit punkt om at det skulle setjast saman ei brei arbeidsgruppe med representantar frå alle parti for å gå gjennom prosessen som har vore. Dette forslaget fekk 12 stemmer, men fall. Fleirtalet, sett saman av Høgre, Sp, MDG og KrF, ville at avtalen skulle godkjennast – og at kontrollutvalet skal sjå på han i ettertid.

– Det var eit ryddig og oppklarande møte, meinte Synnøve Solbakken (Ap).

-Vi har aldri hatt eit slikt møte før, så det var ganske spesielt, men vi fekk mykje god informasjon. Diskusjonen dreidde seg i stor grad om kva vidare etterspel saka skal få, sa Stein Olav Ølvestveit (Sp).

Grenda spurde Gaute Lund (SF) om det vart eit heftig møte.

-Nei, det var ikkje dei store kjenslene, og debatten vart halden på eit sakleg nivå. På tvers av partilinene var det representantar som meinte at saka kunne vore løyst på ein annan måte, slik at rådmannen ikkje hadde måtta gå, men då måtte det ha skjedd på eit mykje tidlegare tidspunkt. Advokatane stadfesta elles at det ikkje var naudsynt å seia opp rådmannen slik saka låg føre, sa han.