Kvinnherad brann og redning:

– Slik unngår du brann på hytta

Marius Tveit Nissestad

Marius Tveit Nissestad

marius@grenda.no

Publisert: 15. april 2019, 07:00

Denne påsken skal Kvinnherad brann og redning ut i kommunen for å treffa hyttefolk for ein hyggeleg prat om brannsikkerheit.

Ei undersøking gjennomført via Facebook i mars 2018 viser at mange hytteeigarar utfører handverksmessig arbeid på eiga hytte. Arbeid som kan vera brannfarleg.

– Ein kan gjera mykje sjølv, og mange er openbert ganske så nevenyttige. Men når det gjeld blant anna elektrikararbeid er det svært avgrensa kva ein har lov til å gjera, seier leiar for førebyggjande Øyvind Ousdal i Kvinnherad brann og redning i ei pressemelding.

 

Sjekk røykvarslarane

I tillegg til å visa at 83 prosent av hytteeigarane utfører snikkararbeid på eiga hytte og at 15 prosent sjølv fiklar med det elektriske, viser undersøkinga at det også er mange som ikkje sjekka røykvarslarane sine kvar gong dei tek hytta i bruk.

– Ein røykvarslar byrjar normalt å pipa eit par vekers tid før den går heilt tom for straum. Om det er ei stund sidan sist ein var på hytta, kan batteriet ha gått tomt i mellomtida utan at ein veit om det. Difor er det så viktig at ein testar røykvarslarane kvar einaste gong ein tek hytta si i bruk, seier brannsjef Atle Josdal i pressemeldinga.

For å bevisstgjera hytteeigarar i Kvinnherad skal brannvesenet i kommunen, til liks med vel 50 andre brannvesen i landet, ut for å treffa hyttefolk for ein prat om brannsikkerheit denne påsken.

– Vi vil også dela ut ei «minihytte». Denne skal hengast opp ein stad i hytta og vil gje ein god oversikt over kva ein bør tenka på for å unngå brann. Hytta har også eit ekstra røykvarslarbatteri slik at ein alltid har eit tilgjengeleg, heiter det i pressemeldinga.

 

Dette må du gjera

Kvinnherad brann og redning har også lagt ved ei sjekkliste for å få ei brannsikker hytte.

– Sjekk røykvarslarane kvar gong hytta vert teken i bruk.

– Ha alltid ekstra batteri i reserve.

– Gå aldri frå levande lys.

– Ikkje bruk peis/omn som tørkestativ.

– Deponer og kast askeavfall på ein forsvarleg måte.

– Ver ekstra varsam ved bruk av gass. Sjekk utstyr og slangar jamleg.

– Sørg for rikeleg tilgang til sløkkjeutstyr.

– Bruk godkjente fagfolk til utbetringar som krev dette.