– Slepp bilane bak forbi

Politiet i Kvinnherad får støtt og stadig meldingar frå publikum som omhandlar trafikantar som anten køyrer for fort eller for seint. No oppmodar lensmann Jan Fosse bilistane om å visa omsyn.

Marius Tveit Nissestad

Marius Tveit Nissestad

marius@grenda.no

12 juli, 2017

– Nokon køyrer altfor fort, og bør kasta eit blikk på speedometeret om dei ikkje ynskjer å bli fotgjengarar. Men det er òg mange som av ulike grunnar køyrer sakte. Noko dei gjerne må gjera, men då må dei sjå opp i spegelen om dei har eit tog av bilar bak seg. Har dei det må dei køyra til sides og sleppa forbi, seier Fosse.

For sjølv om du ligg godt under fartsgrensa og på det viset ikkje bryt nokre trafikklovar, kan det fort oppstå farlege situasjonar.

– Køyrer du sakte og ser at det byrjar å byggja seg opp bak deg, køyr til sides og slepp forbi. Og gjer det meir enn berre ein gong kvar tredje mil. På den måten kan vi unngå farlege forbikøyringar. Det handlar om å visa smidigheit i trafikken, seier Fosse.

Og førarane av tungtransport slepp heller ikkje unna oppmodingane. Også dei får klagar frå publikum.

– Vi får meldingar på at traktorar og tungtransport elles køyrer for fort gjennom sentrum i dei ulike bygdene, og på den måten mister litt av lasta si. Og det er sjåføren sjølv som har ansvar for lasta, og den skal ikkje liggja igjen i vegen, seier Fosse.