– Skryt til arbeidsfolket

Freelands Grenda

Grenda

post@grenda.no

Publisert: 29. juni 2020, 13:47

– Eg sender over nokre bilete frå sjøsida av Furubergbrua. Den blir veldig fin når han vert ferdig! All honnør til dei som arbeider med den, og held ut med oss utolmodige bilistar, helsar Gerd Laura Bondhus.