Skalla til politimann og truga fleire på livet

Ein mann i slutten av tenåra er dømt til 22 timar samfunnstraff etter å ha skalla til ein politimann og drapstruga både politi og andre etter ein slåsskamp på Halsnøy i februar i år.

Marius Tveit Nissestad

Marius Tveit Nissestad

marius@grenda.no

15 mai, 2017

Mannen, som ikkje er heimehøyrande i Kvinnherad, var på veg heim frå eit nachspiel på Halsnøy då han og kameraten hamna i slåstkamp med tre lokale, som også hadde vore på det same nachspielet. Den domfelte var full, slo og truga med å drepa dei tre andre personane. Dei fekk lagt han i bakken og tilkalla politiet.

Tre politibetjentar kom raskt til staden, og fekk lagt mannen i handjern og leidd han bort til politibilen. Den domfelte kom då heile vegen med trugsmål retta mot politibetjentane, noko som toppa seg då han skalla den eine betjenten i ansiktet og samstundes truga med å drepa han og heile familien hans.

 

Helsetilstand

Sjølv om den domfelte sjølv forklarte at han var «dritings» og difor hugsa lite av det som skjedde, er retten ikkje i tvil om at mannen handla forsettleg, og fann han difor skuldig i alle tiltalane. Men trass i at handlingane i utgangspunktet skal føra til fengselsstraff, fastslo retten at den domfelte sin helsetilstand ikkje ville ha godt av å sona i eit fengsel. Og dømte han difor til samfunnsstraff i 22 timar.