Samlar inn pengar til Kreftforeningen og slagforeningen:

Skal sykla så langt som mogeleg på 24 timar

Håvard Sætrevik

Håvard Sætrevik

haavard@grenda.no

Publisert: 16. mai 2020, 14:12

Kjetil og Vidar Mehl går for å setja norgesrekord på 24-timarssykling neste helg.

Det er produktet av eit knippe samanfallande hendingar som gjer at frå fredag ettermiddag til laurdag ettermiddag blir brørne å finna på sykkelen. Runde etter runde skal gjerast unna, og målet er å samla inn pengar til to velgjerande organisasjonar.
Alt dei får inn skal gå til Kreftforeningen og Norsk foreining for slagråka.
Vala av organisasjonar er ei følgje av opplevingar tett på brørne. Pappa Jostein Mehl fekk slag for 11 år sidan, medan sambuaren til Vidar, Helene Haugland, vart operert for hjernekreft i 2018.
– Ideen kjem frå Kjetil, slår Vidar (32) fast tidleg.
– Det er eg som har dei dumme påfunna, stadfestar Kjetil (36).

Korona har skulda
Det er ikkje tvil om at det er koronaviruset som har skulda for at 24-timarsløpet kjem i stand. Gjøvik-busette Vidar hadde planlagt tur heim til Omvikdalen for å delta i bryllaup, men virusepidemien har utsett bryllaupet, slik det også har sett heile sykkelsesongen til Vidar på vent. Desse fråverande hendingane fell i tid saman med at arbeidet med friidrettsbana i Rosendal er komen til så langt at banen er heilt nyasfaltert, men gummidekket enno er nokre veker unna.

Vidar Mehl skal ta seg ut i 24 timar på sykkelsetet, lag med broren Kjetil. (Arkivfoto: Oddvin Fenne/Sykkelcenteret)

Dermed ligg det an til 24 tøffe timar for brørne, med start klokka 16 på fredag.
– Vêrmeldingane lovande! Det viktigaste er at det blir minimalt med regn, meiner Kjetil.
Begge er spente på om det blir for monotont, og begge går for å opna knallhardt, og berre auka derifrå.
– Neida. Me må ha ein fornuftig innfallsvinkel til dette, moderer dei seg.
Likevel kjem dei kjapt dragande med at norgesrekorden for slik sykling 740 km på 24 timar, eller 31 kilometer i timen, inkludert pausar.
– Det er mange fordelar med vår plan. Tenkjer me har sjansar på det. Blant anna fordi det er heilt flatt, du kan liggja i same giret heile vegen og det er ingen trafikk å ta omsyn til, vurderer gutane.
Grenda planlegg å følgja karane tett i løpet av dei 24 timane dei skal sykla. Både distansen og det innsamla beløpet blir fortløpande oppdatert på nettsida vår frå startskotet går.