SF bed om fleire utgreiingar

Morten Nygård

Morten Nygård

morten@grenda.no

Publisert: 12. januar 2021, 07:00

SF (Sosialistisk fellesliste av SV og Raudt) lanserer forskjellige alternativ for organisering av heildagsskule i Kvinnherad.

«For å kunne vurdera kostnadane ved etablering av heildagsskule-modellen i skulane i

Kvinnherad, treng vi ei konkret berekning av kostnadane. Herunder skisserer vi fem modellar. Vi vil be administrasjonen å berekna kor mykje desse alternativa i realiteten kjem til kosta. Det er viktig å hugsa at planen politisk har som mål å utjamna ulikheiter som beviseleg finst i skulane i Kvinnherad. Resultata, metodane og (mangel på) kvalifisert personale er svært varierande», skriv Elisabeth Croles i SF sitt innspel til oppvekstkårplanen.