Set opp «Alice i Eventyrland»

Håvard Sætrevik

Håvard Sætrevik

haavard@grenda.no

Publisert: 9. februar 2020, 11:00

Elevane ved Sunnhordland folkehøgskule er i gang med å setja opp teaterstykket «Alice i Eventyrland».

Dei har laget sin eigen tolking av stykket, som dei vil vise fram i ei open framsyning. Elevane vil ha Øyatun ungdomsskule på besøk, og dei skal reisa på turné til Bømlo folkehøgskule og Fana folkehøgskule.

– Stykket vil bli sett opp som ungdomsframsyning, og er ein mørkare versjon enn den Disney-versjonen mange kjenner frå før. I tillegg til skodespel, har elevene også ansvar for kulisser, lyd, scenografi og lys og pr. Me har også eit eige band som lager sin vri på musikken til «Alice i eventyrland»-stykket, melder pr-ansvarleg Silje Laugsand.

Stykket har premiere 16. februar.

Samtidig som teatergruppa øver inn Alice, blir det arbeidd med to andre prosjekte på skulen, eit Street Art-prosjekt og eit Virtual Reality-prosjekt.

– Street Art gruppa jobbar ut frå temaet «Bah Bah», lyden av å reinska halsen. VR-gruppa lager VR-spel som handler om kaos og øydelegging. I løpet av prosjektet vil elevane få høve til å prøva ei anna linje enn den dei går på i utgangspunktet, for å gje seg sjølv litt meir utfordring og eigenvekst, og ikkje minst finna fram andre skjulte talente, sluttar Laugsand.