Sendte ut plan for Børneset

Morten Nygård

Morten Nygård

morten@grenda.no

Publisert: 23. februar 2021, 10:45

Saka om godkjenning av reguleringsplanen for Børnes næringsområde i Uskedalen kjem opp i Plan-, teknikk- og miljøutvalet 3. mars. Men allereie på torsdag vart saksutgreiinga og plandokumenta sendt ut til dei folkevalde.

– Dermed får alle endå betre tid til å setja seg inn i planen, sa ordførar Hans Inge Myrvold til kommunestyret.

Saka kjem til kommunestyret 25. mars.