Satsar på unge naturtalent

Håvard Sætrevik

Håvard Sætrevik

haavard@grenda.no

Publisert: 29. juni 2020, 15:00

Bergen og Hordaland Turlag set i gang prosjektet Unge Naturtalenter, eit leiarutviklingsprogram i friluftsliv.

Her skal 15 ungdommar i alderen 15 til 19 år få mogelegheita til å delta i programmet som gir dei god kompetanse på friluftsliv og turleiing.

– Me gjer dette for å byggja opp turleiarkompetansen i Turlaget. Me ønskjer endå meir aktivitet i våre DNT ung-grupper, og dette er eit unikt høve til å engasjera seg og læra meir om friluftsliv, seier Silje Valla, leder for DNT ung, i ei pressemelding.

Kurset følgjer Den Norske Turforening sin turleiarstige. Havkajakk, klatring, førstehjelp og ferdsel i vinterfjellet er nokre av temaa som ein skal innom undervegs i kurset.

– Me ønskjer ungdom frå Odda, Stord, Kvinnherad, Osterøy, ja, overalt i Hordaland til å bli med. Dette er ei gåvepakke til friluftsinteressert ungdom, skriv Valla i pressemeldinga.

Prosjektet er gratis for de 15 som kjem gjennom nålauga og blir deltakar.