Samliv på service

For tredje gong inviterer Kvinnherad Sokneråd til samlivshelg. Det kan vera eit fint høve til litt vedlikehald på parforholdet.

Håvard Sætrevik

Håvard Sætrevik

haavard@grenda.no

Publisert: 3. august 2018, 20:32

I 2015 samarbeidde Kvinnherad Sokneråd to gonger med Familieskolen om samlivshelg. I september blir det nytt samarbeid.

– Soknerådet er initiativtakar og medarrangør, og skal hjelpa med det praktiske i samband med kurset, men det er Familieskolen som har kurset, fortel soknerådsleiar Solfrid H. Siqveland.

 

Pleia gnisten

Kurset vert til i samarbeid med Rosendal Turisthotell og Rosendal Motel, 21. til 23. september.

– Det vert føredrag, parsamtalar, måltid og kaffipausar. Dette er ikkje eit kurs for dei som har eit forhold i alvorlege problem, men eit kurs som kan hjelpa med å finna att og pleia gnisten i forholdet som ein elles ikkje har tid til å pleia, seier Siqveland.

– Altså, me tar alle bilen på service og EU-kontroll, men forholdet til ektefellen og sambuaren tar me ikkje alltid like godt vare på. Dette kurset er som ein service på samlivet, legg Siqveland til.

Kurset har ikkje eit religiøst preg, sjølv om soknerådet arrangerer.

– Kyrkja giftar par og meiner at kjærleiken kjem frå Gud. Ein ynskjer å hjelpa folk, det har kyrkja alltid gjort, og ein meiner at det er kjempeviktig at familiar fungerer saman. Og så vil me poengtera at dette ikkje er parterapi, ikkje noko kvikk reperasjon på eit parforhold, men meir som ein service som kan vera med på å få eit forhold til å fungera godt.

 

– Fantastisk kurs

Lise Egeland og husbonden Hermann har vore med på begge dei to førre kurshelgene, og tenkjer å delta i år også.

– Eg synest det har vore eit heilt fantastisk kurs. Det handlar mykje om å finna tid for to, tid for kvarandre. Dette er eit flott høve til å snakka om framtida og kva ein ynskjer å gjera som par, forklarer Egeland.

– Du lærer om kommunikasjon, blant anna ein tale/lytte-teknikk som er utruleg grei å ta med seg, og du får ein litt annan innfallsvinkel. Det er ei lærerik og romantisk helg for par. De kan faktisk læra noko nytt om kvarandre, meiner Egeland.

Både Siqveland og Egeland held fram den trerettars middagen på laurdagskvelden som høgdepunktet for helga.

– Det er liksom finalen, smiler dei.

Innhaldet i kurset er det Familieskolen som har ansvaret for. Til Rosendal kjem to ektepar med over 20 års erfaring i å halda samlivskurs.

– Helga passar for alle par, uansett alder. Det blir undervisning om sentrale samlivstema, «Tid for to» der du kun snakkar med din kjære, ingen gruppesamtaler med andre. I tillegg blir det god mat og fantastisk natur, reklamerer kurshaldarane.