Så trongt at skulen bed om brakker

Det har blitt så trongt på Omvikdal skule at rektor bed kommunen om at det vert sett opp brakker med plass til klasserom og grupperom i nær tilknyting til skulen.

Mari Mehl

Mari Mehl

mari@grenda.no

12 november, 2017