Risikerer seks års fengsel etter svart sal av laks

Freelands Grenda

Grenda

post@grenda.no

Publisert: 3. desember 2019, 14:51

Den tidlegare slakterisjefen ved Viking Fjord må møta i retten like før jul.

Der må mannen svara for påstand om grovt underslag frå lakseslakteriet. Saka vil gå som tilståingssak for Sunnhordland tingrett den 20. desember.

– Det betyr at det truleg vil ligga føre ei avgjersle i saka før nyttår, seier politiadvokat Linn Skaar Sætre i Vest politidistrikt til IntraFish.

 

Slutta på dagen

– Kva straff legg påtalemakta ned påstand om?

– Strafferamma for grovt underslag er fengsel i seks år. Hovudregelen ved grovt underslag er fengsel utan vilkår. Utover dette vil det kvila på ei konkret vurdering av omfanget og alvoret i saka med tanke på kva straff som er aktuell, svarar politiadvokaten.

Det var tidleg i oktober i fjor at Alsaker-konsernet sendte ut ei pressemelding underteikna av Gerhard Alsaker der det stod at dei var blitt kjent med at det over lengre tid hadde funne stad ulovleg svart sal av laks ved Viking Fjord.

Ifølgje meldinga hadde selskapet sin tidlegare slakterisjef erkjent forholda og slutta på dagen då det vart kjent.

 

Berre éin person er sikta

Påtalemakta har berre tatt ut sikting mot éin person i saka. I tillegg er det gitt førelegg til enkeltpersonar i forbindelse med distribusjon av laksen, opplyser Sætre.

Ho seier dei ikkje kan gå inn på mengdene av laks som er selt svart, eller verdien av den. Heller ikkje kvar laksen har tatt vegen kan dei seie noko om no.

– Vi må venta og sjå kva som blir forklart i rettsmøte og lagt til grunn i dommen, seier ho.

 

Saka er henta frå Intrafish.no.