Revolver på låven i Guddal

Håvard Sætrevik

Håvard Sætrevik

haavard@grenda.no

Sist oppdatert: 1. mai 2019, 07:00

Søndag blir siste dagen for utstillinga «Prospekt» av Lasse Berntzen i Galleriet G Guddal. Kunstnaren tar med seg bandet sitt frå Bergen for å markera dagen med konsert.

Ikkje utkjente Julian Berntzen, som årvisst gjer konsertar i Baroniet Rosendal, er son av biletkunstnaren. Saman med Mats og Inge Glambæk og Rolf Skogstrand utgjer dei coverbandet Revolver, oppkalla etter ei legendarisk plate frå eit ditto legendarisk band.

– Det er 52 år sidan Beatles sist opptredde live. Det har vore gjort mykje for å bringa musikken deira til nye generasjonar, mest i form av nye miksingar og nye format, men også som levande musikk. Dette er jo klassisk musikk i ordets eigentlege forstand. I «Revolver» er vi to generasjonar som har vakse opp med Beatles, melder Berntzen om den musikalske kvintetten som spelar i låven til Gøril Guddal.

Alle fem har mykje forskjellig musikalsk verksemd bak seg – på eiga hand og med andre.

– Her vil me gje dykk Beatles i eit format vi trur dei fire sjølv ville sett pris på. Reint akustisk, med bluegrass-oppsetjing av instrument og stil. Men i djup respekt for musikaliteten i det Beatles gjorde, der vi tek vare på harmoniar, gitarriff og ikkje minst prøver å tolka teksten musikalsk, påstår Lasse Berntzen.