«Returner makta til Stortinget»

Freelands Grenda

Grenda

post@grenda.no

Publisert: 13. januar 2021, 08:30

Som overskrifta antydar, så er det no på tide å seia at vi må få kontroll på forskrifter, vedtak og fridomskjensla til den allmenne befolkning. Sitjande mindretalsregjering nyttar i desse dagane kriselova som vart innført våren 2020 som eit universalkort til å ta korttenkte og irrasjonelle avgjerder.

2021 starta med eit svært pang for mange, her fekk vi blåmåndag frå første stund. Seint søndag kveld informerte statsminister Erna Solberg at vi skulle stramma inn på bevegelsesfridommen, innføra nye strenge og omfattande tiltak. Her skulle det norske folk ta endå ein dugnadsinnsats, dei hadde greidd å vedta test ved innreise frå «raude land».

Vi stiller oss då svært undrande til at alle personar som gir frå seg prøve kan spasera ut døra frå tilkommestad og gå rett om bord i kollektiv transport. Smittesporing frå den augneblinken blir vel då ein omfattande affære?

Kor gjennomtenkt kan dissa vedtaka eigentleg vera? Allereie før juleferien byrja virologane å snakka om runde 3 i blomstring av pandemien. Kvifor gjekk ikkje regjeringa ut og oppmoda alle studentane våre om å venta på retur til studiestad ei stund? Dei kunne tatt 10 dagar heimekarantene, sosialisert med familie og halde oversiktleg smittesporing. I staden ventar regjeringa med bruk av kriselova til siste augneblinkar, informerer lærestad laurdag og befolkning søndag. Då har allereie studentar dratt ut på reise til studiestad. Dette kunne vore planlagt allereie i slutten av desember. Folk kunne, viss dei rette virologane hadde vorte spurde, fått seg ein lengre studieferie. Venta på retur til studiestad og nytta moglegheita til å vera med sine nære og kjære.

Samtidig som regjeringa innfører desse strenge tiltaka slepper ein ukontrollerte personar rett inn i landet. Desse avlegg ein prøve ved tilkomme og går deretter rett inn på offentleg kommunikasjon? Studentane våre, elevar og ikkje minst eldre og einslege blir isolerte. Kvar er gangsynet?

Industri- og næringspartiet (INP) har sidan innføring av kriselova (òg omtalt som koronalova) vore skeptisk til at all makt skal styrast av nokre få. Sidan lova vart stadfesta i Stortinget, så er det ikkje lengre folket som har kontroll. Fleirtalet blir ikkje høyrt, alt blir styrt og blir kontrollert i korridorar og møterom av ei mindretalsregjering. Utanfor kontroll av sitjande storting, blir inngripande avgjerder tatt. INP har valt å la tvilen komma dei ansvarlege til gode, men det er no på tide at makta blir tilbake ført til Stortinget.

Stortinget utviste stort politisk samarbeid ved starten på utbrotet, og tok hurtige og gode avgjerder. Den tida er tydelegvis over, då det er nokon få som får avgjera kva dei fleste skal gjera. Derfor oppmodar vi i INP sitjande storting til å nedlegga ein terminering av dagens kriselov. Det er på tide med fornuft på stortinget igjen, det utviser ikkje sitjande regjering.

Ta makta tilbake til stortinget, slik at vi igjen kan få fornuftige løysingar.

 

Ragnhild Tvedt, leiar Kvinnherad INP

Bjarte Helland, nestleiar INP