Restaurerer Prestanaustet

Morten Nygård

Morten Nygård

morten@grenda.no

Publisert: 24. juli 2020, 06:22

Arbeidet med å restaurera det ærverdige Prestanaustet i Rosendal er no i full gang.

 

I mars 2018 gjennomførte Kvinnherad kommune og Sunnhordland museum synfaring i Prestanaustet, og i etterkant utarbeidde bygningsvernkonsulent Bjørn Arve Lunde frå museet ein restaureringsrapport. Kommunen sette av pengar i økonomiplanen, og i byrjinga av juli kunne endeleg arbeidet starta opp.

 

Leke vatn

– Så langt har vi teke ned hellene og rive det gamle sutaket. No lappar vi dei mest roteskadde områda i veggane. Det var greitt avrotna i dette feltet, fortel snikkar Ole Kristian Hatlen i firmaet Haakon Kvestad AS frå Nå, og peikar på eit felt som allereie har fått nytt trevyrke på plass.

Også nokre av sperra skal skiftast ut.

– Vi ser at det er gjort mange nødreperasjonar i kvart sperr opp gjennom åra, seier snikkaren.

– Korleis er tilstanden på naustet?

– Med dei reparasjonane som er gjort har det halde nokolunde. Men taket var skikkeleg dårleg, det har tydelegvis leke vatn frykteleg lenge, vurderer Ole Kristian Hatlen.

Ole Kristian Hatlen bankar på plass ein ny treplugg.

 

Furu

Restaureringa skal helst gjerast på gamal måte, i stil med slik naustet vart bygd opphavleg. Difor vert det berre nytta furu. Det nye tømmeret er ikkje heilt lokalt, men henta frå Heradstveit ved Tørvikbygd.

Haakon Kvestad AS har lang erfaring med slikt arbeid, også frå Kvinnherad. Tidlegare har dei til dømes delteke på restaureringsprosjekt i Kvinnherad kyrkje og det vidgjetne, gamle naustet i Sunndal. I tillegg til Ole Kristian Hatlen, er det Arild Svartveit Jacobsen og Olav Arne Seljestad som jobbar med Prestanaustet.

– Vi veit ikkje kor lang tid det vil gå, men rundt rekna éin månad til, analyserte Ole Kristian då Grenda møtte trioen for ei veke sidan.

Prestanaustet vert no reparert.
Det er mykje presisjonsarbeid som må til for å vøla Prestanaustet. Her er Olav Arne Seljestad i aksjon.
Arild Svartveit Jacobsen øksar til stavleia, den øvste stokken i veggen som sperret går mot.