Ras i Matre

Morten Nygård

Morten Nygård

morten@grenda.no

Publisert: 12. april 2018, 10:56

Nokre steinblokker raste ned fjellsida og hamna i vegen og i Opstveitvatnet onsdag kveld. Men vegen måtte ikkje stengast.

Det var i 19-tida onsdag raset gjekk. Nokre steinar vart liggjande i vegkanten, medan ei blokk laga eit hol i vegen før ho hoppa vidare ut i Opstveitvatnet. Utover onsdag kveld hadde vegvesenet vakter på staden i tilfelle det skulle rasa meir.

Vegen er ikkje stengt, men det er førebels berre eitt køyrefelt på staden. Oppryddinga vil starta torsdag føremiddag.