– Ransak meg, Gud!

Freelands Grenda

Grenda

post@grenda.no

Publisert: 21. november 2020, 07:00

 

«Ransak meg, Gud, og kjenn mitt hjerte! Prøv meg og kjenn mine mangfoldige tanker. Se om jeg er på fortapelsens vei, og led meg på evighetens vei.» (Sal. 139,23-24)

Som David må me alle be om Guds leiing og kraft for å vera sikker på at me er på rett veg. Når kyrkjebenken følest trygg og god, og det som blir forkynt høyrest behageleg og berolegande ut, er det kanskje tid for å rope varsko. Me er kanskje nærmare Gud når me i bønn kjempar med tvil og anfektelsar.

Viktig er det å studera Guds ord, og ikkje godta blindt alt som kjem frå talarstolen, bøker eller media. Alt må sjekkast opp mot Bibelen Guds ord. Det same gjeld sjølvsagt også dette lesarbrev. Samsvarar det ikkje med Guds ord, så forkast det. Husk at du er sjølv ansvarleg for at du er på rett veg, prest eller pastor kan ikkje frelsa deg.

Paulus skreiv til Timoteus: «Det skal komme en tid da de ikke skal tåle den sunne lære. De skal vende øret bort fra sannheten, og vende seg til eventyr.» (2. Tim. 4,4) Jesus åtvarar oss i bergpreika mot falske profetar. «Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn i himlenes rike, men den som gjør min himmelske Fars vilje. Mange skal si til meg på den dagen: Herre, Herre! har vi ikke profetert i ditt navn, drevet ut onde ånder i ditt navn, og gjort mange kraftige gjerninger i ditt navn? Men da skal jeg åpent si til dem: Jeg har aldri kjent dere. Vik bort fra meg, dere som gjorde urett!» (Matt.7,21-23)

Dette var nok folk som kalla seg kristne, og trudde dei stod i ein frelsande relasjon til Gud. Men Jesus sa han hadde aldri kjent dei. Ser me i dag grupper som påkallar Herren, som forkynner med eit sterkt åndeleg fokus, og påstår å heilbreda og gjera store teikn og under? Å forkynna er heller ikkje gratis, så eit lite pengebidrag skadar vel ikkje… Mens Jesus sa: «For intet har dere fått det, for intet skal dere gi det» (Matt.10,8)

I sin avskjedstale til disiplane sa Jesus: «Hvis dere holder mine bud, da blir dere i min kjærlighet, likesom jeg har holdt min Fars bud og blir i hans kjærlighet» (Joh.15,10) Her fortalte Jesus kva som var viktig. I dag påstår mange at me ikkje kan greia å halda Guds bud, eller at dei er oppheva. For det første fornektar dei Guds kraft, og Jesus sa: «Dere må ikke tro at jeg er kommet for å oppheve loven eller profetene! Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle.» (Matt.5,17)

Kristne bror og søster. Me lever i alvorlige tider. Denne verden er snart øydelagt av synd. Profetiar går i oppfylling og endetidsteikn seier at denne tidsrekning går mot slutten. Nå er det tid for å be: Ransak meg, Gud.

Dette kan høyrast dystert og skremmande ut for mange, men valet er vårt, det kan og vera eit gledesbodskap dersom me er budde til å ta imot Jesus når Han kjem for å henta sine.

Til deg som ikkje har tatt imot Jesus i ditt liv, men likevel tok deg bryet med å lesa dette innlegg, det er framleis tid. Men dryg ikkje, for tida kan vera kort. Du har ingenting å tapa, men ein evigheit i Guds fredsrike å vinna!

Guds fred i heim og sinn.

 

Av Bjørn Bjørgen, Høylandsbygd