Rådmannen går av

Klokka 20.29 måndag kveld var det utvida og ekstraordinære formannskapsmøtet ferdig. Ordførar Peder Sjo Slettebø kunne då levera ut den dramatiske pressemeldinga.

Morten Nygård

Morten Nygård

morten@grenda.no

Publisert: 14. mai 2018, 21:11

I pressemeldinga står følgjande:

«Rådmann Odd Ivar Øvregård har den 11. mai 2018 valt å seia opp stillinga som rådmann i Kvinnherad kommune.

Partane har hatt ein ryddig og open dialog i prosessen, og det er avklara at det ikkje er grunnlag for ein vidare personalsak mot rådmannen.

I lys av situasjonen som har vore vanskeleg for rådmannen, med mellom anna mykje spekulasjonar i media, er ein likevel blitt samde om å avslutta samarbeidet.

Partane er nøgde med å ha funne ei god løysing for dette, som mellom anna medfører at rådmannen vil halda fram i stillinga til 1. juli 2018, og vil deretter fråtre.

Han vil også vera tilgjengeleg i ein periode etter dette for å bistå med ein god overgang når kommunen no skal tilsetja ny rådmann».

Pressemeldinga er datert 14. mai og signert ordførar Peder Sjo Slettebø.

Grenda kjem straks attende med intervju med ordføraren og andre kommentarar.