Protesterer mot krinsendring

Håvard Sætrevik

Håvard Sætrevik

haavard@grenda.no

Publisert: 10. januar 2019, 08:13

Forslaget om å flytta krinsgrensene mellom Omvikdalen og Malmanger skular vekkjer eit stort engasjement i Omvikdalen. Fredag blir det protestert på flammande vis.

Forslaget frå administrasjonen om å flytta krinsgrensa mellom Omvikdalen og Malmanger skular har fått opp temperaturen. Spesielt i Omvikdalen, som må gje frå seg innbyggjarar om grensa blir flytta, er protestane mange og høge.

I slutten av november var det eit folkemøte i regi av FAU ved skulen, der dei frammøtte var tydeleg uroa for konsekvensen av å svekkja befolkningsgrunnlaget for skulen. No tar FAU eit nytt initiativ, og fredag blir det fakkelmarkering i det føreslege flytta området.

– Me kjem til å møtast ved Best-stasjonen og så vil me markera det som er dagens krinsgrense og kva som er den føreslegne grensa med faklar, fortel FAU-leiar Lene Vangberg Monsen til Grenda.

FAU har organisert både digitalt opprop og har underskriftskampanje liggjande på Bunnpris.

– Me har mellom 300 og 400 signaturar på oppropet vårt så langt. Me synest forslaget korkje er formålstenleg eller til barnas beste, og me synest at gang- og sykkelveg frå Best-stasjonen til Fet burde vore avklart før ein eventuelt vurderer å endra krinsgrensa, meiner Monsen.