Trafikksikringstiltak:

Prioriterer Kaldestadvegen

Morten Nygård

Morten Nygård

morten@grenda.no

Publisert: 16. oktober 2020, 18:00

Når det gjeld generelle trafikksikringstiltak i Kvinnheradpakken, er det gode nyhende til innbyggjarane langs Kaldestadvegen. Det prosjektet verkar no å vera spikra.

– Vi vil ta for oss strekninga frå enden av eksisterande fortau og opp til krysset til Prestnesvegen, opplyste Kathrine Løno Lahlum.

Meininga er å starta opp planarbeidet i haust, og at bygginga kan skje i 2021-2022.