Pressemelding om Folgefonnsenteret

Freelands Grenda

Grenda

post@grenda.no

Publisert: 13. september 2018, 13:09

Stiftarane av Folgefonnsenteret (Kvinnherad kommune, Etne kommune, Jondal kommune, Odda kommune, Ullensvang herad og Universitetet i Bergen) har i dag hatt eit dialogmøte med styret i Stiftinga Folgefonnsenteret om den økonomiske situasjonen. Det har vore ein god dialog, og stiftarane er einige om å utarbeida ein plan for å sikra både den kortsiktige og den meir langsiktige finansieringa av Folgefonnsenteret. På bakgrunn av dette har Styret i Stiftinga Folgefonnsenteret fått i oppgåve å snarast mogleg utarbeida ein slik plan. Samtidig må det presiserast at Stiftinga Folgefonnsenteret har likviditet til å betala sine løypande utgifter, derunder lånet i Sparebank 1 SR-Bank.

På møtet vart det også streka under at Folgefonnsenteret er eit fyrtårn for heile regionen, og med to av verdas leiande forskingsinstitusjonar (Havforskningsinstituttet og Bjerknessenteret/Universitet i Bergen) med på laget, har Folgefonnsenteret ein unik anledning til å bli ein leiande arena for kunnskapsformidling om vatn, klimaforsking naturmangfald og grøn omstilling.

 

Rosendal, 12.09.18

Knut Førland, styreleiar, Stiftinga Folgefonnsenteret

Peder Sjo Slettebø, ordførar i Kvinnherad