Postomdeling annankvar dag frå 2020

Marius Tveit Nissestad

Marius Tveit Nissestad

marius@grenda.no

Publisert: 14. april 2018, 12:45

Posten Norge vil ha postomdeling annankvar dag frå 2020.

I sitt høyringssvar til Samferdselsdepartementet om endringar i postlova, påpeikar Posten at 95 prosent av det som i dag vert lagt i postkassen kan digitaliserast.

– Det påverkar framtidas postomdeling, og kan påføra samfunnet store utgifter om ikkje Posten får endra seg i tide, skriv Posten sjølv i ei melding.

– Sjølv med færre omdelingsdagar vil Posten vera til stades i heile landet med regelmessig postomdeling til alle husstandar og bedrifter. I tillegg vil det framleis vera godt tilgjenge til inn- og utleveringspunkt, Post i Butikk, postkontor og postboksar som vil motta postsendingar fem dagar i veka, som i dag, skriv konsernsjefen i Posten, Tone Wille, i høyringssvaret.

 

Posten skal gå med post

Allereie neste år ventar Posten at norske husstandar berre får tre adresserte postsendingar per veke.

– Frå 2022 ventar det å vera berre to postsendingar per husstand i veka. Det økonomiske grunnlaget for dagleg postomdeling i Norge er dermed borte, argumenterer konsernsjefen.

Innføring av postomdeling annankvar dag i heile landet vil vera den største personalmessige omlegginga i Posten si historie, og vil føra til bemanningsreduksjonar på om lag 1.500 årsverk. I tillegg vil cirka 2.600 medarbeidarar ved postterminalane og sjåførar få endra arbeidsoppgåver.

 

Løyselege utfordringar

Overgang til postomdeling annankvar dag vil krevja tilpassingar for enkelte kundegrupper, blant anna for papiraviser i område utan eige avisnett. Posten distribuerer om lag 15 prosent av avisene, hovudsakeleg i grisgrendte område. Desse vil få papiravisa vekselvis to og tre dagar i veka. Ved å leiga postboks vil det likevel vera mogeleg å motta dagferske aviser fem dagar i veka.

– Me meiner det må finnast betre løysningar for å dekka spesifikke kundebehov enn å oppretthalde dagleg postomdeling med dei høge, faste strukturkostnadene det inneber, seier Wille.