Planstart før jul

Rådmannen meiner det er realistisk at arbeidet med reguleringsplan for ny ferjekai på Skjelnesodden kan koma i gang før jul.

Morten Nygård

Morten Nygård

morten@grenda.no

Publisert: 2. september 2018, 14:22