Planstart før jul

Rådmannen meiner det er realistisk at arbeidet med reguleringsplan for ny ferjekai på Skjelnesodden kan koma i gang før jul.

Morten Nygård

Morten Nygård

morten@grenda.no

2 september, 2018